Jaké jsou hlavní důvody zavedení EET a co to komu přinese?

Nám všem

lepší výběr daní
 • Vyšší investice do zdravotnictví, školství, kultury, dopravní infrastruktury a dalších veřejných služeb.
 • Snížení deficitu státního rozpočtu.
účinnější finanční správa
 • Efektivnější zacílení daňových kontrol a snížení zátěže poctivých poplatníků.
 • Rychlejší a přesnější reakce na podvodné praktiky.

Podnikatelům

rovné podmínky na trhu
 • Možné snížení sazby DPH u stravovacích služeb z 21 % na 15 %.
 • Odstranění nerovných podmínek v konkurenčním boji.
 • Možné další snížení daňového zatížení v budoucnu.
cílená kontrola
 • Nezatěžování poctivých podnikatelů namátkovými daňovými kontrolami.
 • Omezení administrativy spojené s daňovými kontrolami.

Zaměstnancům

 • odstranění černých výplat „na ruku“
 • ochrana a stabilita - odstupné, výpovědní doba

Zdroj: www.financnisprava.cz, www.etrzby.cz